Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Smog w mieście

 

Do obecnej zimy nie słyszało się w mediach o smogu prawie wcale. Sporadycznie na alarm bił Kraków. Ze względu na niskie temperatury, bezwietrzną pogodę zanieczyszczenie powietrza gwałtownie wzrosło i to nie tylko w miastach. Nagle odkryto, że palenie węglem i śmieciami powoduje smog (tak jakby nikt nigdy nie oddychał powietrzem w dzielnicy domków jednorodzinnych). Zaczęło się wreszcie więcej na ten temat mówić, liczyć ilość zanieczyszczeń, wprowadzać dni z bezpłatną komunikacją miejską… 

 

mc 4

 

W jaki sposób możemy sami się zabezpieczyć przed smogiem?

Wychodząc z domu najlepiej zaopatrzyć się w maseczki antysmogowe, oczywiście wychodzenie na tzw. świeże powietrze ograniczyć do minimum, nie ma mowy o uprawianiu sportów na zewnątrz. Trzeba być tego świadomym, że biegając wdychamy dużo więcej zanieczyszczeń.

Warto wspomnieć o jakich zanieczyszczeniach mowa.

 

PM 10 μm są to cząstki o średnicy do 10 µm, których głównym źródłem w powietrzu jest emisja ze spalania paliw stałych (węgiel, drewno, biomasa) w domowych systemach grzewczych, oraz zanieczyszczenia z pojazdów w ruchu drogowym. Utrzymują się w atmosferze do kilku godzin. Pył zawieszony PM 10 μm może zawierać, w zależności od warunków jego powstawania,  cząstki dymu, sadzy, popiołu, związków nieorganicznych (np. azbestu), a także metali.

 

DOPUSZCZALNE POZIOMY STĘŻEŃ

Norma dobowa stężeń pyłów PM 10 μm określona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (wcześniej obowiązywały te same limity w rozporządzeniu z dnia 3 marca 2008 r.) Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalny dobowy poziom stężeń pyłu PM 10 μm wynosi 50 µg/m3 i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m3.

 

PM 2,5 μm jest to pył zawieszony drobny (o średnicy nie większej niż 2,5 μm), który wg WHO jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Nawet krótkotrwałe oddychanie smogiem może skutkować chorobami układu oddechowego i krążenia. Jest on bardziej niebezpieczny od pyłu PM10, ponieważ ma zdolność przenikania przez pęcherzyki płucne, dostając się do krwiobiegu. Powoduje ogólne osłabienie układu oddechowego zwiększając zachorowalność na alergię , astmę czy przewlekłe choroby płuc. Przyczynia się do wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca. Długotrwałe narażenie na jego działanie powoduje skrócenie średniej długości życia. W Polsce średnia życia skraca się o 10 miesięcy z powodu wdychania smogu.

 

DOPUSZCZALNE POZIOMY STĘŻEŃ

Obecnie dla pyłu PM 2,5 μm istnieje tylko norma roczna, która wynosi 25 µg/m3. W zasadzie jednak każdy poziom stężenia pyłu PM2,5 oddziałuje niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

 

 

A co z powietrzem w naszych domach, ono również jest zanieczyszczone i co z tym fantem zrobić?

 

CENTRALE WENTYLACYJNO-REKUPERACYJNE

Dla właścicieli central wentylacyjnych proponujemy filtry F6, F7, F8

W przypadku fińskich central rekuperacyjnych firmy Vallox nie ma potrzeby dodatkowego zakupu filtrów, bo tu są już zastosowane filtry: G4 wstępny i F7. Więcej na temat rekuperatorów firmy Vallox na naszym blogu lub tutaj.

 

W przypadku central wentylacyjnych firmy Daikin typ VAM posiadają one filtr wstępny G4 i należy dodatkowo zakupić filtry F6, F7 lub F8 dokupić. Więcej na temat central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Daikin VAM na naszym blogu.

 

Czym się różnią od siebie powyższe filtry przedstawia poniższa tabelka

 

 

Rodzaj filtra


Pomieszczenia


Usuwane zanieczyszczenia

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń



G4


Filtr wstępny przed filtrem dokładnym

Usuwa cząstki większe niż 2 μm takich pyłów jak:

 pyłki kwiatowe, pył piasku, pył odlewniczy, pył cementowy, nawozy, pył PM10


dla cząsteczek 3 μm ok.30-55 %

dla cząsteczek 5 μm ok.60-90 %



F6


Filtr dodatkowy w centralach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, rekuperatorach.

Usuwa cząstki większe niż 1 μm takich pyłów jak: 

pyłki kwiatowe, pył przemysłowy, węglowy ( sadza ),  mgła olejowa, zarodniki, pył PM10


dla cząsteczek 1 μm ok.50-55 %

dla cząsteczek 3 μm ok.85-95 %




F7

Filtr dodatkowy w centralach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, rekuperatorach. Stosowany do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach do stałego przebywania ludzi

Usuwa cząstki większe niż 0,1 μm większości rodzajów pyłów  ( w tym PM2,5 i PM10 również) np. pył węglowy, mgła olejowa, zarodniki grzybów, częściowo dym, i bakterie

dla cząsteczek 0,5 μm ok.60-75 %

dla cząsteczek 1 μm ok.85-95 %

dla cząsteczek 3 μm ok.98 %

dla cząsteczek 5 μm ok.99 %





F8

Filtr dodatkowy w centralach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, rekuperatorach. Stosowany w pomieszczeniach czystych: sale operacyjne, przedsionki pomieszczeń do sterylizacji. Stosowane w salach produkcyjnych przemysłu: farmaceutycznego, optycznego, elektronicznego.



Jeszcze wyższa skuteczność. Usuwa cząstki większe niż 0,1 μm większości rodzajów pyłów  ( w tym PM2,5 i PM10 również) np. pył węglowy, mgła olejowa, zarodniki grzybów, częściowo dym, i bakterie



dla cząsteczek 0,3 μm ok.65-75 %

dla cząsteczek 0,5 μm ok.80-90 %

dla cząsteczek 1 μm ok.95-98 %

dla cząsteczek 3 μm ok.99 %

 

 

Żywotność filtra to 3 do 6 miesięcy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza.

 

DOMOWE OCZYSZCZACZE POWIETRZA

W domach i mieszkaniach, gdzie nie mamy centrali wentylacyjnej możemy zastosować oczyszczacze powietrza, które oczyszczą powietrze z zanieczyszczeń w pomieszczeniu, w którym je zainstalujemy.

Firma Daikin posiada w swej ofercie bardzo dobrej jakości, a przede wszystkim skuteczności oczyszczacze powietrza. Dzięki specjalnemu systemowi filtracji Flash Streamer preferowane są dla alergików, ale jakże mogą być pomocne przy obecnym zimowym smogu.

 

Oczyszczacz powietrza MC70L to jedyny tak zaawansowany produkt wśród oczyszczaczy domowych.

Jego skuteczność jest bardzo wysoka, oczyszcza powietrze nie tylko z pyłów PM2,5 i PM10, ale i z wirusów np. grypy. Więcej tutaj

 

Oczyszczacz powietrza MCK75J URURU to jedyny tak zaawansowany produkt wśród oczyszczaczy domowych, który dodatkowo posiada funkcję nawilżania.

Jego skuteczność jest również bardzo wysoka, oczyszcza powietrze z zapachów, pyłów ( w tym PM2,5 i PM10) i z wirusów i bakterii np. grypy. Więcej tutaj

 

Oczyszczacze powietrza firmy Daikin to:

95% obniżenia natężenia zapachów

99,6% usuniętego kurzu i alergenów

99,99% zneutralizowanych bakterii i wirusów