Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Chemia instalacyjna

Inhibitory antykorozyjne i antymrozowe
Inhibitory korozji i antymrozowe


firmy FERNOX  i FERDOM  


Inhibitor korozji - substancja chemiczna, która występując w układzie korozyjnym w odpowiednim stężeniu zmniejsza szybkość korozji, nie powodując istotnej zmiany stężeń jakiegokolwiek czynnika korozyjnego.

 

Właściwości inhibitorów:

  • - wysoki stopień ochrony przeciw korozji elektrochemicznej (stopień ochrony minimum 90%)

  • - działanie zapobiegające powstawaniu osadów

  • - zapobieganie skażeniu i korozji mikrobiologiczne

  • - działanie przy niewielkich stężeniach

  • - łatwość użycia preparatu i następnie sprawdzania ochrony antykorozyjnej

  • - trwałość działania – preparat nie może ulegać degradacji w trakcie eksploatacji

  • - posiadają polskie dopuszczenia (Aprobaty Techniczne, Atest PZH).

 Dodatkowo inhibitory firmy FERNOX, jak i firmy FERDOM  zawierają substancje: smarująco-nawilżające do pomp obiegowych i wyciszające pracę kotła, a wybrane preparaty zapobiegają korozji galwanicznej (bimetalicznej).

 


CECHY INHIBITORÓW FERNOX I FERDOM


Pasywacja anodowa, czyli tworzenie warstwy ochronnej

Inhibitory korozji FERDOM : CH-2 (COPAL) i CH2 (MB1), jak i inhibitory korozji FERNOX PROTECTOR F1, działają poprzez mechanizm zwany pasywacją anodową. W rezultacie procesu elektrochemicznego inhibitory, w wodzie z płynem chroniącym, kierują się do anody i katody i są chemicznie absorbowane na powierzchni. Powstająca w ten sposób warstwa tworzy barierę, która efektywnie izoluje anodę od wody w obiegu i od kontaktu z katodą. Zwalnia to prędkość korozji do niewielkiego poziomu, przeważnie o 100 lub 1000 razy mniejszego w porównaniu do korozji w wodzie bez płynu chroniącego.

Warstwa pasywna jest poddawana ciągłemu przerywaniu i rekonstrukcji, i jej obecność zależy od ciągłej obecności w wodzie inhibitora, którego zadaniem jest naprawa warstwy pasywnej. Jeżeli zabraknie inhibitora, przerwana zostanie także ochrona przed korozją, i to w bardzo krótkim czasie.


Regulowanie poziomu pH w celu hamowania korozji ogólnej metali

Odczyn kwasowy lub zasadowy (pH) wody instalacyjnej odgrywa znaczącą rolę w korozji metali np. żelazo i stal szybko korodują w środowisku kwasowym, ale wolno w zasadowym. Na szybkość korozji ma wpływ rodzaj produktu korozji utworzonego w różnych warunkach pH. W otoczeniu zasadowym, żelazo i stal, korodują, aby utworzyć magnetyt Fe304, który tworzy pół chroniącą warstwę na powierzchni metalu, która zwalnia prędkość korozji. Ponieważ stal jest głównym materiałem, który należy chronić, inhibitory FERNOX i FERDOM są zaprojektowane tak, aby zmieniać (buforować) pH na obojętne lub lekko zasadowe, co sprzyja zwolnieniu prędkości korozji. Buforowanie zapewnia tolerowanie zarówno dodatków kwasowych jak i zasadowych, bez zmiany pH.


Zapobieganie korozji lokalnej

Główne uszkodzenia korozyjne są zazwyczaj rezultatem procesów, wywołanych przez korozją lokalną lub korozję wżerową. Obecność rozpuszczonego tlenu lub jonów chlorkowych ( np. pozostałości past lutowniczych w nie wypłukanych instalacjach z rur miedzianych) powoduje lokalne rozerwanie warstwy pasywnej. Zazwyczaj atakowana jest najbardziej anodowa część elementu, na przykład naprężona spoina w grzejniku lub w szczelinie. Prędkość korozji na całej powierzchni może być bardzo mała, ale w danym miejscu naprężenia może być bardzo duża, powodując perforację metalu w tym punkcie.


Zapobieganie korozji galwanicznej – Protektor F1, Copal (CH-2), Alphi 11, STOP ICE

Aluminium jest metalem aktywnym, który można wykorzystać do produktów technicznych ( kotły kondensacyjne, grzejniki aluminiowe). Po zetknięciu z powietrzem lub neutralnym środowiskiem wodnym, aluminium tworzy na powierzchni nierozpuszczalną powłokę tlenkową-dającą naturalną ochronę przed korozją. Natomiast skrajne warunki kwasowości lub zasadowości powodują rozpuszczenie ochronnej powłoki tlenkowej i gwałtowne korodowanie. Wymienione wyżej inhibitory uzupełniają naturalną ochronę przed korozją wytwarzaną przez powłoki tlenkowe poprzez włączenie tlenków w powłokę hamującą i poprzez regulację pH.

Działanie środka FERDOM CH-2 (COPAL) lub środka FERNOX PROTECTOR F1 skutecznie zapobiega zjawisku zarastania rur miedzianych w instalacjach c.o.

 

Skuteczność działania antyosadowego

Formuła inhibitorów FERDOM, jak i FERNOX zapewnia bardzo dużą skuteczność zapobiegania odkładania się kamienia kotłowego i osadów. Eliminuje to wiele ujemnych procesów występującym w niechronionej instalacji c.o.. Działanie preparatów specjalnie jest nakierowane na kotły, gdzie powstają największe ilości kamienia. Osady kamienia w kotłach mogą prowadzić do jego głośnej pracy, małej wydajności, a nawet do jego awarii.


Zapobieganie zanieczyszczeniom biologicznym.

Infekcje bakteryjne, drożdżowe lub glonowe mogą być powodowane przez organizmy, które dostają się do instalacji razem z wodą. Zostają w nowej instalacji na elementach poprzednio zanieczyszczonych oraz dostają się z atmosfery do otwartych naczyń wyrównawczych. Tego rodzaje infekcje mogą powodować powstawanie korozji mikrobiologicznej, np. siarkowodór w grzejnikach (zapach zepsutego jajka) wskazuje na obecność bakterii redukujących siarczan, które powodują korozję. Na obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych wskazuję obecność metanu w grzejnikach. Metan wybucha niebieskim płomieniem, nie mylić go z wyzwalaniem się wodoru, który jest skutkiem korozji.