Ankieta

Czym grzejesz?

  ​

Wentylacja

Rekuperacja za pomocą central odzysku ciepła firmy VALLOX

 

 

 

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA

 

ZA POMOCĄ REKUPERATORA VALLOX

 

Niezawodnym systemem wentylacji w domu jednorodzinnym, jest wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. System ten opiera się na pracy jednostki wentylacyjnej zwanej „rekuperatorem”. Fińska firma Vallox Oy wprowadziła na rynek polski centrale do odzysku ciepła o nazwie Vallox.

logo_vallox

 

Dobór odpowiedniej centrali rekuperacyjnej.

Podczas wyboru centrali wentylacyjnej, ważne jest, aby dopasować urządzenie do potrzeb mieszkalnych i upewnić się o możliwości regulacji. W normalnych warunkach, centrala wentylacyjna musi wymieniać powietrze z powierzchni mieszkalnej, co dwie godziny przy zużyciu energii na poziomie 50-60%. Zwiększona wydajność następuje podczas letnich nocy natomiast w czasie dłuższej nieobecności mieszkańców jest redukowana.

Podstawą poprawnie działającej wentylacji jest solidne wykonanie projektu tj. dokładne wyliczenie ilości powietrza, wyznaczenie „drogi” przewodu magistralnego, odpowiednie dobranie średnicy przewodów, obliczenie strat ciśnienia, dobranie izolacji, dobór tłumików, poprawne rozmieszczenie anemostatów wywiewnych i nawiewnych, wybór lokalizacji centrali, zapewnienie odpowiedniego poziomu hałasu.

20-50% zużycia energii w domu przypada na wentylację. Ważne jest, aby uczynić wszystko, by zredukować ilość pochłanianej w tym celu energii: należy rozprowadzić odpowiednio strumienie powietrza w pomieszczeniach, powinno wybrać się urządzenie, które na mniej więcej połowie mocy zagwarantuje wystarczającą wentylację oraz będzie efektywnie odzyskiwało ciepło.

Ważną cechą urządzenia jest jego zdolność odzysku ciepła. Funkcjonuje to w ten sposób, że powietrze napływające do wymiennika ogrzewane zostaje powietrzem wywiewanym z pomieszczeń. Dzięki temu oszczędza się energię potrzebną do ogrzania powietrza zewnętrznego. W lecie ten proces jest pomijany (automatyczny by-pass).

 

70compact

 

W rekuperatorach Vallox zastosowane są dwa typy wymienników: krzyżowy i przeciwprądowo-krzyżowy. Wszystkie wymienniki wykonane są z aluminium. Krzyżowe wymienniki charakteryzują się współczynnikiem wymiany ciepła (sprawność) na poziomie 60% i 75% natomiast wymienniki przeciwprądowo-krzyżowe na poziomie 80%.

Projekt systemu rekuperacji najlepiej wykonać w fazie powstawania domu w celu zamaskowania przewodów, uniknięcia dodatkowych kosztów budowy, co nie znaczy, że jest to jedyny moment dla projektowania i instalacji systemu.

 

Miejsce montażu rekuperatora.

Jednostka wentylacyjna powinna zostać umieszczona w ciepłym pomieszczeniu wewnętrznym o temp. co najmniej 10 st C, gdzie nie będzie przeszkadzała w codziennym życiu mieszkańców i gdzie w razie potrzeby będą mogły być wykonane czynności konserwacyjne. Miejsca, które nadają się na instalację to np. pomieszczenie techniczne, ogrzany magazyn, pralnia. Natomiast ze względu na hałas, który powstaje w czasie pracy urządzenia, nie powinno się go montować na ścianie, która graniczy z pomieszczeniem sypialnym czy wypoczynkowym. Wybierając miejsce instalacji urządzenia należy również wziąć pod uwagę, że hałas będzie się nasilał w momencie, gdy moc będzie większa. Poza tym należy uwzględnić, iż do pracy urządzenia potrzebne jest podłączenie do prądu oraz że musi zostać odprowadzona woda kondensacyjna. Również w ramach dodatkowego ogrzewania może zaistnieć potrzeba podłączenia wody.

Tłumienie dźwięków może być regulowane w niektórych typach urządzeń za pomocą jednostki tłumiącej wbudowanej w urządzenie. Tłumienie hałasu wentylacji ma ogromny wpływ na komfort codziennego życia.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o systemie rekuperacji?

Ponieważ wymiana powietrza jest naturalną wentylacją w domu, należy się upewnić ze powietrze może swobodnie cyrkulować na całej powierzchni mieszkalnej. Innymi słowy powietrze potrzebuje trasy obiegu. Stąd nie może być progów pod drzwiami, które uszczelniają nie przepuszczając w ten sposób powietrza, ewentualnie trzeba zastosować w drzwiach lub ścianach otwory wentylacyjne.

Mimo zastosowania mechanicznej wymiany powietrza, można otwierać okna i w ten sposób uskuteczniać wentylację naturalną. Jednakże należy zwrócić uwagę, że w zimie poprzez otwarte okno następuje utrata ciepła, a wiosną tą drogą dostaje się do wewnątrz pyłek kwiatowy. Odpowiednio zaprojektowana wentylacja doprowadza do domu czyste, przefiltrowane powietrze, a następnie odprowadza zużyte na zewnątrz.

 

Konieczna kontrola systemu.

Urządzenie należy przeglądać, co 3-6 miesięcy, w razie takiej konieczności trzeba je wyczyścić ew. wymienić filtry czy usunąć zabrudzenia. W czasie użytkowania systemu sami widzimy, kiedy poddać je kontroli.

Filtry należy czyścić wiosną lub jesienią, co najmniej raz w roku. Częstotliwość serwisowania zależy m.in. od okolicy zamieszkania oraz znaczenie będzie miał fakt występowania alergii u domowników.

Ponadto istnieje możliwość wyposażenia centrali w czujnik stanu filtru (presostat), dzięki któremu automatycznie informowani jesteśmy w chwili konieczności wymiany lub wyczyszczenia filtra.

 

Sterowanie.

Sterowanie central odbywa się za pomocą cyfrowego panelu MyVallox. Nowe modele central Vallox są wyposażone w złącze do internetu, dzięki czemu można zdalnie sterować centralą z każdego miejsca poprzez komputer, tablet lub smartfon. Panel sterujący MyVallox Control zapewnia łatwość sterowania oraz zapewnia możliwość ustawienia programatora tygodniowego. Kolorowy, bezprzyciskowy wyświetlacz bardzo ładnie komponuje się z designem całości.

 

vallox sterownik myvallox

 

Do nowoczesnych i funkcjonalnych funkcji sterowania możemy zaliczyć:

  • - statystyki,

  • - funkcje kominkową,

  • - możliwość podłączenia czujników wilgotności i CO2,

  • - programator tygodniowy oraz różne tryby.

 

Oprogramowanie sterownika zostało przetłumaczone na język polski, dzięki czemu każdy bez przeszkód może korzystać z rekuperatora. Do sterownika możemy podłączyć dużą ilość czujników wilgotności oraz dwutlenku węgla przez co wentylacja może zostać w pełni zautomatyzowana.